LOYAL FRIENDS:

Hierbij verklaren de Rocking Rebels Eindhoven dat onderstaanden benoemd zijn tot Loyale Vriend voor steun aan onze club, zowel in woord als gebaar!

Toine Strijbos
Toon Lenders
Henry Koot
Arne van Rooijen
Emanuel Schaar
Skin Deep Crew


Gerrit en Betty Pennings
Jerome van Gasteren