Informatie

Stichting Rocking Rebels Eindhoven is op 6 maart 2015, 36 jaar na de oprichting, officieel geworden. Die 6de maart ondertekenden voorzitter Frans van Dorst, penningmeester Toon Knaapen en secretaris Jan van Gestel de notariële acte. ’s Avonds werd dit uitbundig gevierd met een twaalftal leden. Onder hen 10 jongens van het eerste uur. Waarom na al die jaren een officiële stichting? Dat hebben we gedaan om te laten zien dat we serieus bezig zijn. Ondertussen zijn er ook al enkele aspirant Rebels bij ons aangesloten.

Dat we als oude Rebels met nieuwe aanwas een mooie tijd tegemoet gaan met het bezoeken van concerten in binnen- en buitenland van rock-‘n-roll / rockabilly. Verder promoten wij broederschap en loyaliteit binnen de Stichting. We hebben dus spelregels en daardoor is de motivatie groter om met zijn allen uitstapjes te maken en die goed te laten verlopen. Wij zijn niet meer de bende uit het verleden, toen we als Elvis Bende, wat later overging in de Rocking Rebels, de straten onveilig maakten en menig concert van andere muziekliefhebbers verstoorden. Vandaar ook dat we nu een strenge aanmeldingsprocedure hebben. We werken met 2 proeftijden en crimineelgedrag wordt niet getolereerd.

Van Elvis Bende naar Rocking Rebels. In april 1979 veranderde de Elvis Bende van naam. De derde generatie gegroepeerde Elvis-fans kregen medestanders die van andere bandjes en zangers als bijvoorbeeld Gene Vincent hielden. Omdat we in die tijd met zijn allen nog vrij opstandig waren en de jongens uit het zuiden veranderde de naam in Rocking Rebels. Ook werd destijds de vlag van de Rebels van de zuidelijke staten van de VS op de jassen gedragen. Na de naamsverandering hadden we al serieuze vergaderingen en werkten we ook met een proeftijd van nieuwe leden. Door verschillende omstandigheden vielen de Rocking Rebels midden jaren 80 uit elkaar. Mondjesmaat gingen enkelen zoals Jan en Mari nog door met het bezoeken van concerten terwijl Marcel zelf een Psycho-Rockabilly (Psycobilly) band startte en nog steeds actief is. Hij is geen lid van de Stichting.

De leider van zowel de Elvis Bende als van de Rocking Rebels van toen is heden ten dage ook de voorzitter van de Stichting Rocking Rebels. Verder zijn alleen lange Chris en Frits nog vertegenwoordigt als eentje van de Elvis Bende. Nu, na de heroprichting, zijn de jasjes met Rebel-vlag vervangen door hesjes met Rebel-vlag. Als teken dat de jongens van toen inmiddels al wat “slijtage” vertonen is daarop de rebel-vlag ook aangepast… 

Put on your rockin' shoes, let's rock-'n-roll.